USK KIMYA

Aditiva

ПРОДУКТ

ОПИСАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

APEC®

injektážní krém vyvinutý pro realizaci bariéry proti vzlínající vlhkosti ve zdivu

WACKER